EFT

WHH

 

Technika

Emocjonalnej

Wolności

 

 

UZDRAWIANIE
CAŁYM
SERCEM

EFT - Warsztaty, trener rozwoju osobistego

 

ODWRÓCENIE PSYCHOLOGICZNE

 

 

Zaburzenia w przepływie energii są w EFT nazywane odwróceniem psychologicznym.

Wielu specjalistów uważa, że przepływ energii w ciele człowieka jest biegunowy, czyli spolaryzowany.

Nie ma na to jednoznacznych dowodów, jednakże poprzez opukiwanie meridianów, niewątpliwie dochodzi do do zmiany jej przepływu, lub wyrównania.

Złe samopoczucie związane ze stanem ogólnym, czy też jakimś konkretnym jednostkowym problemem świadczy wałśnie o takim zaburzeniu w przepływie energii. Przebywanie przez dłuższy czas w takim stanie może doprowadzić do zmian w zachowaniu oraz w ostateczności do znacznego pogorszenia zdrowia fizycznego.

 

Stan ten to własnie odwrócenie psychologiczne i jest związany z całkowitą lub częściową blokadą przepływu energii w ciele człowieka. Blokada taka może w znaczny sposób wpływać na sposób oraz zdolność danej osoby do rozwiązywania swoich problemów.

 

Aby nadać prawidłowy przepływ energii w ciele metodą EFT, wykorzystujemy opukiwanie punktu karate lub punktu limfatycznego.  

Punkt karate, to meridian powiązany z jelitem cienkim, które z kolei ma powiązanie z emocjami smutku i szczęścia. Zaburzenia przepływu energii powodują poczucie smutku, co w konsekwencji odbiera motywację do działania. Wyrównanie tego zaburzenia powoduje, że w naturalny sposób

wraca siła i motywacja, poprzez zmianę postrzegania sytuacji w jakiej dana osoba się znalazła.

 

Natężenie odwrócenia psychologicznego może być bardzo różne. od niewielkiego do bardzo silnego. Oczywiście jego odzwierciedlenie znajdujemy w naszym samopoczuciu, czyli im gorzej się czujemy, tym natężenie odwrócenia psychologicznego jest większe.

Stany związane z odwróceniem psychologicznym powodują, że tracimy chęć do poprawy naszej sytuacji, tracimy naturalną potrzebę do dążenia osiągnięcia dobrego samopoczucia. Niejednokrotnie objawia to się niemożnością osiągania wyznaczonych sobie celów mimo usilnego dążenia do ich realizacji. Sytuacje takie mają miejsce, kiedy stan odwrócenia psychologicznego jest ciągły, chroniczny. Ma to miejsce w przypadku depresji, uzależnień, przewlekłych chorób, czy permanentnego stresu.

 

Jak zapewne łatwo się domyślić, najbardziej narażonymi osobami na odwrócenie psychologiczne są osoby o pesymistycznym nastawieniu do siebie, najbliższego czy dalszego otoczenia czy wreszcie całego świata. Ponadto wszelkie uzależnienia, sztywność poglądów, skłonność do radykalnych i krytycznych ocen prowadzi do zaburzeń w przepływie energii od niewielkich do bardzo silnych.

 

Rozpoznanie odwrócenia psychologicznego nie jest trudne i można go dokonać kiedy zauważymy że:

postępujemy odwrotnie niż chcemy, ulegamy złym nastrojom, mamy destrukcyjne i autodestrukcyjne zachowania, często się mylimy, nasze działania są mało efektywne, mamy problem z wykonaniem prostych czynności, mamy poczucie że jesteśmy krzywdzeni, mamy kłopot z samokontrolą, mamy syndrom wypalenia, lęki, fobie, natręctwa, ulegamy nałogom oraz  mamy różne dolegliwości fizyczne i choroby.

Ponadto gdy podczas opukiwania lub masowania odnośnych meridianów (pkt. karate, pkt. limfatyczny) występują zmiany nastroju, emocji czy też odczuć płynących z ciała, wówczas też mamy do czynienia z odwróceniem  psychologicznym.

 

 

Oprócz wyżej wymienionych, sposobami na korygowanie odwrócenia psychologicznego są:

oddychanie obojczykowe oraz opukiwanie punktu pod nosem.

 

Oddychanie obojczykowe bardzo dobrze ilustruje film na youtube, toteż nie opisuję tutaj sposobu jego wykonania.

 

W zależności od natężenia odwrócenia psychologicznego, oraz indywidualnych cech danej osoby czas jego korekty może trwać tyle ile  jedna sesja lub (w szczególnych przypadkach) nawet kilka dni.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )