EFT

WHH

 

Technika

Emocjonalnej

Wolności

 

 

UZDRAWIANIE
CAŁYM
SERCEM

EFT - Warsztaty, trener rozwoju osobistego

 

Tu „w pigułce” znajdziesz to, co niezbędne do praktyki EFT.

 

Ponieważ już pewnie naczytałaś/łeś się wystarczająco, pora przejść do tego co robić w praktyce.

 

Zacznijmy od punktów meridianowych, poddawanych opukiwaniu celem dostarczenia energii do twojego układu energetycznego i wyrównania jej zaburzeń.

 

Poniżej zamieszczam mapę meridianów na głowie i na tułowiu, które opukuje się podczas standardowej tzw. Rundki EFT

 

 

 

Punkt na czubku głowy:

Punkt ten jest z reguły punktem kończącym tzw. rundkę, jednak z uwagi na jego umiejscowienie względem pozostałych punktów, zostaje wymieniony jako pierwszy.

 

Punkt nad okiem:

Jest to punkt znajdujący się przy nasadzie nosa w miejscu gdzie zaczyna się brew.

 

Punkt z boku oka:

Jest to miejsce na brzegu kości oczodołu dokładnie w połowie jego wysokości.

 

Pod okiem:

Jest to punkt znajdujący się również na kości oczodołu, pod dolną powieką przy kosci nosowej.

 

Pod nosem:

Punkt ten jest dokładnie po środku zagłębienia pod nosem.

 

Na brodzie:

Punkt ten umiejscowiony jest na środku, w poziomej bruździe.

 

Punkt obojczykowy:

Punkt ten jest w zagłębieniu, gdzie łączy się obojczyk z pierwszym żebrem ok. 1,5 cm pod końcem przyśrodkowym obojczyka.

 

Pod pachą:

Punkt ten znajduje się na wysokości sutka u mężczyzn, u kobiet natomiast z uwagi na budowę ich piersi znajduje się go odmierzając ok. 7 do 10 cm pod pachą.

 

Punkt limfatyczny:

Punkt ten jest zaznaczony innym kolorem z uwagi, że nie opukujemy go lecz masujemy ruchem okrężnym, to raz, oraz wykorzystujemy go podczas tzw. ustawienia, a nie podczas wykonywania rundki. 

 

 

UWAGA!!!

 

  Punkt limfatyczny masujemy, ponieważ znajduje się on w

   na klatce piersiowej w okolicach serca!!

Opukiwanie tego punktu może być niebezpieczne, z uwagi na  prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

 

 

 

Oprócz punktów wymienionych powyżej, są jeszcze punkty na dłoni.

Objaśnienia oraz rysunek znajduje się poniżej

 

 

 

 

 

 

Kciuk:

Punkt opukujemy po zewnętrznej stronie nasady paznokcia kciuka.

 

Palec wskazujący:

Punkt opukujemy po zewnętrznej stronie nasady paznokcia palca wskazującego, od strony kciuka.

 

Palec środkowy;

Punkt opukujemy po zewnętrznej stronie nasady paznokcia palca środkowego, od strony kciuka.

 

Palec serdeczny:

Punkt opukujemy po zewnętrznej stronie nasady paznokcia palca serdecznego, od strony kciuka.

Punkt na rysunku jest zaznaczony na żółto, ponieważ można go pominąć podczas opukiwania.

Leży on na przedłużeniu i bezpośrednio łączy się z meridianem punktu gamy. Zatem aktywacja meridianu palca serdecznego następuje podczas opukiwania punktu gamy.

 

Mały palec:

Punkt opukujemy po zewnętrznej stronie nasady paznokcia małego palca, od strony kciuka.

 

Punkt Gamy:

Punkt tenznajduje się pomiędzy i nieco nizej niż kostki palca serdecznego i małego, na grzbiecie dłoni.

Oznaczony został na czerwono, ponieważ wykorzystuje się go głównie podczas stosowania tzw. procedury 9-gamowej. Jest to bardzo silny i istotny punkt  wykorzystywany w procedurze EFT.

 

Punkt karate:

Został on zaznaczony kolorem filetowym, ponieważ tak jak punkt limfatyczny wykorzystywany jest podczas ustawienia. Punkt karate, poddajemy opukiwaniu.

 

 

 

Jak się opukiwać.

 

W przypadku punktów na twarzy i palcach. robimy to za pomocą dwóch palców, np. wskazującego i środkowego. Daje nam to więcej pewności że trafiamy we właściwe miejsce. W przypadku punktu obojczykowego, pod pachą i na czubku głowy, możemy to robić wszystkimi palcami złożonymi razem.

Punkty karate i gamy, opukujemy trzema palcami. W tym przypadku również mamy więcej pewności że trafimy we właściwe miejsce.

 

Ilość uderzeń w dany punkt powinna być min. w granicach od 5 do 10.

To nie ma znaczenia po której stronie ciała opukujemy punkty, są one bowiem zlokalizowane symetrycznie, możemy też opukiwać punkty po obu stronach lewej i prawej na raz.

 

Zwyczajowo zaczynamy od punktu nad brwią i idąc najpierw kolejno w dół kończymy na głowie.

 

Potem opukujemy punkty na palcach dłoni. Tu również nie ma znaczenia którą dłoń wybierzemy do opukiwania, a palcami której będziemy się opukiwać.

 

JEST TO TAK ZWANA

RUNDKA

 

 

 

 

Wielu trenerów rezygnuje z opukiwania palców dłoni. Wykorzystują oni natomiast punkt gamy, który polecają opukiwać podczas wypowiadania afirmacji a nie tylko w trakcie  przeprowadzania procedury 9-gamowej.

 

USTAWIENIE

 

Ustawienie, to początek całej „zabawy”. Jest to proces, w którym definiujemy nasz problem, z którym chcemy pracować.

Możemy to robić podczas opukiwania punktu karate, lub najpierw opisać sytuację, nazwać emocje, a potem sformułować jedno zdanie opisujące całe zdarzenie wraz z towarzyszącymi emocjami i wówczas zacząć opukiwać punkt karate powtarzając:

 

Mimo że, ………..(tu wstawiamy nasze zdanie)….. to w pełni kocham, szanuję i akceptuję siebie.

 

RUNDKA

 

To co jest treścią naszego zdania jest wykorzystywane podczas opukiwania punktów podczas rundki. Jeżeli zdanie jest krótkie, powtarzamy to zadnie podczas opukiwania każdego z punktów, natomiast jeśli jest długie, powtarzamy po kolei jego poszczególne fragmenty, opukując kolejne punkty.

To zdanie, lub jego fragmenty to tzw. przypominacze.

 

W trakcie opukiwania i powtarzania przypominacza, należy obserwować co dzieje się z naszymi emocjami, co czujemy, czy i jeżeli tak, to jak zmienia się nasz stosunek emocjonalny do opukiwanego problemu.

Obserwujemy również sygnały idące z naszego ciała. Czy pojawiają się bądź schodzą z niego napięcia mięśniowe lub inne dolegliwości bólowe, jeśli takowe występują. 

 

Podczas ustawienia staramy się określić wielkość naszych emocji względem jakiejś wybranej przez nas skali: np. od 0 do 10, lub od 0 do 100.

 

Z każdą kolejną rundką obserwujemy co się dzieje z naszymi emocjami, gdzie w danym momencie znajduję się na naszej skali, względem tego co było na początku.

 

Procedurę EFT możemy uznać za zakończoną w momencie gdy emocje

zejdą na naszej skali do punktu 0 !!!

 

Zatem wskazanym jest aby zrobić tyle rundek ile jest konieczne

do całkowitego usunięcia emocji.

 

 

 

Podstawowe EFT, wg. Garego Craig’a, ograniczone było jedynie do powtarzania jako przypominacze zdań lub kolejnych ich fragmentów sformułowanych podczas ustawienia.

Z czasem uległo to zmianie, rozbudowaniu o kolejne elementy.

 

Obecnie, tak wykonywane rundki noszą nazwę rundek negatywnych.

Odgrywają one zasadnicze znaczenie w procesie samoleczenia!

 

W późniejszym czasie, procedura EFT rozwinięta została o otwarcie się na akceptacje siebie, gdzie przypominaczami są zdania, lub fragmenty zdań, w których otwieramy się na bezwarunkową akceptację siebie.

 

Te rundki zostały nazwane rundkami przejściowymi.

 

 

Obecnie pełna procedura EFT składa się z pięciu etapów:

 

Etap procedury

Ilość powtórzeń
- ustawienie  
- rundki negatywne od 1 do 3 razy
- procedura 9-gamowa  1 raz
- rundki przejściowe do chwili wewnętrznej zgody na uwolnienie od emocji, czyli zejścia emocji na skali do „0”

 

- rundki pozytywne

 

Od 3 do tylu ile czujesz

 

 

Rundki pozytywne, to oswajanie się i swoistego rodzaju afirmowanie stanu, jaki jest przez nas pożądany, stanu który zapewnia nam, naszym zdaniem, komfort emocjonalny.

 

Wielu trenerów z Polski (i nie tylko) zamieszcza na kanale youtube krótkie sesje terapeutyczne, poświecone najbardziej typowym problemom jakie ma większość z nas.

 

Osobiście polecam sesje EFT Brada Yates’a, które są również przetłumaczone na język polski, a z którymi można świetnie i z powodzeniem prowadzić indywidualną pracę.

 

      

 

Procedura 9-gamowa.

 

Jest to procedura która służy uruchomieniu i pobudzeniu neuronów w obu półkulach mózgowych tak aby możliwie w równym stopniu zaangażować obie strony mózgu.

 

Aktywizacja ta, powoduje, że proces związany z likwidacją danego problemu przebiega szybciej i działa na więcej miejsc w mózgu które są z nim związane.

 

 

 

A oto kolejne kroki:

 

W ciągu całego procesu opukujemy punkt gamy.

 

 

 

  1. Powtórz przypominacz mając otwarte oczy.
  2. Powtórz przypominacz mając zamknięte oczy.
  3. Powtórz przypominacz patrząc ostro na dół w lewą stronę
  4. Powtórz przypominacz patrząc ostro na dół w prawą stronę
  5. Powtórz przypominacz zataczając oczyma koło w jedną stronę, bez poruszania głową 
  6. Powtórz przypominacz zataczając oczyma koło w drugą stronę, bez poruszania głową 
  7. Kontynuuj opukiwanie punktu gama i zanuć dowolną melodię (np. niech mi gwiazdka pomyślności…)
  8. Kontynuuj opukiwanie punktu gama policz od 10 do 0 a potem od 0 do 10
  9. Kontynuuj opukiwanie punktu gama i ponownie zanuć dowolną melodię (np. niech mi gwiazdka pomyślności…)

 

 

 

Teraz możesz już przejść do praktycznego wykorzystania EFT w swoim życiu.

 

POWODZENIA!!!

 

 

 

 

Zapraszam do zakładki z pierwszą gotową rundką,

 

Twoje „Pierwsze Doświadczenie”

 

 

Jest jeszcze jedna ważna uwaga: 

 

Tak jak wszystko, pracę należy wykonywać systematycznie samo się nie zrobi!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )